Showing all 2 results


Posts found

รู้จักกับแก๊งป่วน Chucky Factory Land และเพลงมัน ๆ ของพวกเขาให้มากขึ้น

ตี๋: เรามีเพื่อนสนิทชื่อว่าชัคกี้ แล้วไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบอย่างให้พวกเราใช้ชีวิตสุดโต่งครับ บิ๊ก: เขามาเรียนสาย เขาจะไม่ค่อยเรียนหนังสือ แล้วก็จะนั่งเกาหน้าตัวเองทั้งวัน เขาชอบคันครับ ก้อง: อันนี้เรื่องจริงครับ Chucky Factory Land วงดนตรีสามชิ้นที่เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ