The National & Bon Iver ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่แด่การจากลา “Weird Goodbyes”

วงร็อกอเมริกัน The National เจ้าของเพลง "I Need My Girl", "About Today", "Bloodbuzz Ohio" แห่งค่าย 4AD รีเทิร์นปล่อยเพลงใหม่ในรอบหลายปี