“Run Baby Run” ปล่อยซิงเกิลที่ 2 ‘ดาวดวง’ แล้ววันนี้!

“ในโลกใบหนึ่ง คนบางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิต และในโลกใบเดียวกัน มีบางคนที่เฝ้าหาโอกาสแต่ไม่เคยได้รับมัน เมื่อสังคมให้คุณค่าคนจากภายนอก ความเป็นมนุษย์จึงถูกมองไม่เท่ากัน”