ฮีลใจคนบอบช้ำ “Uncle Ben” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “โปรด(ดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน)” เยียวยาบาดแผล ด้วยหัวใจที่อ่อนโยน

ครั้งนี้ ลุงเบน กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ "โปรด (ดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน) Tender" ที่เป็นเหมือนยารักษาแผลใจจากความบอบช้ำ