TRAVEL

TRAVEL

สำหรับโรงแรม Grand Centre Point Pattaya ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของห้าง Terminal 21 Pattaya การเดินทางง่าย เหมือนเที่ยวห้างได้ในตัว สำหรับลูกค้าโรงแรมบริเวณชั้น 2 ของห้างจะถูกกันเอาไว้เป็นที่จอดรถสำหรับลูกค้าโรงแรมโดยเฉพาะ วิวถ่ายรูปมีมากมาย ในส่วนของกิจกรรมนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือแม้แต่สวนน้ำส่วนตัวก็มีให้เลือกมากมายแล้วยังถ่ายรูปออกมาได้สวยอีกด้วย เนื่องจากธีมของทางโรงแรมเป็นอวกาศ

สถานีนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ตัวสถานีดั้งเดิมตั้งอยู่บนพื้นในชุมชนโคกสลุงเลย แต่พอมีการปรับแนวทางรถไฟเพื่อยกหนีน้ำ ทางรถไฟเดิมที่ยกสูงแล้วคงไม่สามารถลงมาระดับพื้นเพื่อมาจอดสถานีโคกสลุงได้

สถานที่ท่วงเที่ยวเกาะล้านที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยในประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยทีเดียว