‘Nobuna: the End of Virgil’ concert

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ คอนเสิร์ตสุดประทับใจใน งาน
CD-COSMOS presents ‘Nobuna: the End of Virgil’ concert ครั้งนี้
ทีมงาน CD-COSMOS ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราเข้าใจถึงสถานการณ์และความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นครับ
หากมีข้อผิดพลาดใดๆ พวกเราขอน้อมรับในทุกเสียงวิจารณ์และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกในครั้งต่อๆไป
สุดท้ายนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแรงสนับสนุนของทุกท่านที่ส่งมาให้พวกเรา ทำให้งานดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทย
CD-COSMOS ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ
Photos by:
JedsadaPhotography