‘Nobuna: the End of Virgil’ concert

          ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ คอนเสิร์ตสุดประทับใจใน งาน CD-COSMOS presents ‘Nobuna: the End of Virgil’ concert ครั้งนี้ ทีมงาน CD-COSMOS ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราเข้าใจถึงสถานการณ์และความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นครับ
          หากมีข้อผิดพลาดใดๆ พวกเราขอน้อมรับในทุกเสียงวิจารณ์และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกในครั้งต่อๆไปและสุดท้ายนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแรงสนับสนุนของทุกท่านที่ส่งมาให้พวกเรา ทำให้งานดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทย CD-COSMOS ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ
 
Photos by: JedsadaPhotography